Cybersecurity

Cybersecurity is een groot probleem. Wat zijn de risico's voor jou en hoe kun je deze verzekeren?

— Cybersecurity

Cybersecurity is een groot probleem. Wat zijn de risico’s voor jou en hoe kun je deze verzekeren? Deze maand spraken wij Alfons Mulder, verzekeringsadviseur groot zakelijk bij Branche Benefits.

Introductie Alfons Mulder

Deze maand spraken we met Alfons Mulder. Alfons is verzekeringsadviseur groot zakelijk bij Branche Benefits. Zijn taak is om bij bedrijven risico’s in kaart te brengen en deze bedrijven in de juiste verzekeringsbehoefte te voorzien. Actueel is vooral het risico van cyber criminaliteit voor bedrijven. In deze blog legt Alfons uit wat de impact, cyber criminaliteit kan hebben én dat het nog steeds een onderschat risico is.

alfons mulder
cyberaanval

Welke Cyber criminaliteit is in opmars

Cyber criminaliteit is in opmars. Steeds vaker kom je in het nieuws tegen dat er grote datalekken plaats hebben gevonden waarbij persoonsgegevens en ook bedrijfsgegevens gestolen zijn. Vormen van Cyber criminaliteit zijn onder andere ransomsware, phishing en grootschalige hacking. “De meest voorkomende Cyber criminaliteit is gijzelsoftware – ook wel ransomware – waarbij de organisatie wordt gegijzeld en ‘plat’ wordt gelegd en pas weer toegang krijgt tot alle bedrijfsdata na het betalen van een som geld, vaak in crypto valuta. Vooral de laatste jaren zie ik een groeiende trend in het aantal incidenten.” Om schade te beperken kun je als organisatie, naast preventieve maatregelen ook denken aan speciale cyber verzekeringen.

Breng de risico’s in kaart

“Voordat je een goede cyber verzekering afsluit, is het belangrijk om eerst in kaart te brengen hoe de huidige beveiliging is ingericht. Vaak doe ik dit in samenspraak met de IT partij die verbonden is met de organisatie. Een andere belangrijke vraag is welke risico’s er mogelijk kunnen optreden. De vraag die ik mijn klanten stel is, welke data zij mogelijk kunnen verliezen en wat de directe impact is op de continuïteit van het bedrijf.” Voorbeelden van bedrijfsdata welke gestolen kan worden zijn o.a. klantgegevens, personeelsdossiers, financiële data, medische data, bedrijfsgeheimen (receptuur, patenten, innovatie, etc). Een cyber verzekering bevat 3 dekkingen. De first response, de eigen schade en tot slot de aansprakelijkheid.

First response

De eerste 72 uur bij een cyber aanval zijn cruciaal om de schade te beperken. Met een cyber verzekering kan een gedupeerde melding maken bij zijn of haar verzekering voor een first response. Hierbij wordt een forensisch expert ingeschakeld om onderzoek te doen, en schade aan computersystemen en/of netwerken worden zo snel mogelijk hersteld.

Eigen schade

Na de first response is het belangrijk om de eigen schade in kaart te brengen.

“De eigen schade wordt doorgaans vergoed door de verzekeraar. Denk hierbij aan verlies van omzet, herstel van data en het betalen van het losgeld.”

Aansprakelijkheid

De derde dekking op de polis is aansprakelijkheid als gevolg van een datalek. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan identiteitsfraude als gevolg van gestolen persoonsgegevens.

risico analyse
Het business model

Hoe zit het met jouw veiligheid?

Ook bedrijven waarvan hun data in de cloud staat kunnen wel degelijk behoefte hebben aan een cyber verzekering. Een misvatting is dat wanneer data in de cloud staat, de verantwoordelijkheid ligt bij de cloudpartij en niet bij jouw organisatie.

“In de praktijk kom ik vaak tegen dat bedrijven niet op de hoogte zijn van hun risico’s en wie er verantwoordelijk is voor een mogelijk data lek. Is dat de service provider of zijn ze dat zelf? Door in gesprek te gaan met de klant kom ik tot inzicht waar deze risico’s liggen en hoe we deze moeten opvangen. Wel is het goed om te kijken welke verzekeringen precies nodig zijn. Soms kom ik na een goede en degelijke analyse tot de conclusie dat een verzekering helemaal niet nodig is. Maar vaak zie ik dat het cyber risico zo groot is, dat een verzekering het beste advies is. Het is niet de vraag of het je overkomt, maar wanneer het je overkomt”

Om goed voorbereid te zijn op cyber criminaliteit is een goede cyber verzekering daarom een must. Twijfel je over je huidige IT beveiliging en wil je eens sparren met professionals? Neem dan contact op met NEWMINDS systems. Wij kunnen in samenwerking met Branche Benefits ervoor zorgen dat jouw organisatie optimaal cyber proof wordt gemaakt.